reklama

Odtajněno: Berbrova vize samostatné ligy, která kluby dráždí

Roman Berbr poslal lize návrh smlouvy o samostatné lize, nevypověditelné na příští dvě desítky let Roman Berbr poslal lize návrh smlouvy o samostatné lize, nevypověditelné na příští dvě desítky let autor: Milan Kammermayer
Tajemství prolomeno. Každoroční příspěvek amatérskému fotbalu ve výši 11,4 milionu korun, nulový podíl ligy na dotacích z ministerstva školství či na tzv. loterijních penězích, ztráta poloviny "ligových" křesel ve fotbalové vládě, nemožnost vypovědět smlouvu mezi ligou a asociací v nejbližších dvou desítkách let. Tak si budoucnost českého fotbalu v podmínkách éry tzv. samostatné ligy představuje Roman Berbr, český místopředseda Fotbalové asociace ČR.

Praha - Tajemství prolomeno. Každoroční příspěvek amatérskému fotbalu ve výši 11,4 milionu korun, nulový podíl ligy na dotacích z ministerstva školství či na tzv. loterijních penězích, ztráta poloviny "ligových" křesel ve fotbalové vládě, nemožnost vypovědět smlouvu mezi ligou a asociací v nejbližších dvou desítkách let.

Tak si budoucnost českého fotbalu v podmínkách éry tzv. samostatné ligy představuje Roman Berbr, český místopředseda Fotbalové asociace ČR. Vyplývá to z návrhu tzv. rámcové smlouvy, který Fotbalová asociace ČR v půlce srpna předložila Ligové fotbalové asociaci, sdružující profesionální kluby z I. a II. ligy. Ty by si tyto soutěže napříště rády řídily samy, touží po tom, aby se osamostatnily a vymanily se zpod vlivu Fotbalové asociace ČR, která nyní v zemi řídí veškerý soutěžní fotbal.

Dohadují se teď konkrétní podmínky osamostatnění ligy. A dosud utajovaný návrh smlouvy, tak jak jej předložila fotbalová asociace, se deníku Aktuálně.cz podařilo nyní získat.

Jeho duchovním otcem je Roman Berbr. A zákulisní zdroje se v rozhovorech vedených mimo záznam shodnou, že pro kluby je v této podobě nepřijatelný.

Právě tento nesoulad dávají mnozí do souvislosti se vzrušenou atmosférou, kterou v českém fotbale v posledních dnech vyvolala vystoupení několika bývalých rozhodčích v čele s Liborem Kovaříkem. Upozorňují v nich na to, že Berbr mimo rozsah svých oficiálních kompetencí fakticky řídí české rozhodčí, navíc jako diktátor, který nemá daleko ani k šikaně.

Sami sudí jakoukoli souvislost mezi svou revoltou a probíhajícím bojem o samostatnou ligu jednoznačně odmítají. A stejně hovoří i Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové asociace: "Rozhovory o finální podobě rámcové smlouvy mezi FAČR a LFA pokračují, jsou to pracovní jednání, ve kterých hledáme společná stanoviska. A žádné aféry s tím nemají co dělat."

Berbrem inspirovaný text návrhu smlouvy, kterou mu předložila Fotbalová asociace ČR, nyní Svoboda, jakožto hlavní vyjednavač druhého, tedy ligového tábora, odmítá jakkoli komentovat: "V tuto chvíli by to věci nijak neprospělo," míní.

Co tedy Berbr, potažmo FAČR, navrhují?

1) Finanční toky

Návrh počítá s tím, že liga poskytne amatérskému fotbalu každoročně příspěvek 11,4 milionu korun, navyšovaný případně o meziroční míru inflace.

Počítá se s tím, že televizní a marketingová práva spojená s ligovými soutěžemi by byla převedena na Ligovou fotbalovou asociaci, přičemž s jejich dalším prodejem třetí straně by FAČR musela souhlasit. Navíc by si fotbalová asociace nárokovala 3 procenta z veškerých výnosů, jež by obchodování s těmito majetkovými právy vytvořilo.

Naopak Ligové fotbalové asociaci by Berbrův návrh smlouvy přiznal podíl na zisku z činnosti reprezentace, a to ve výši 5 procent čistého zisku.

2) Přerozdělení moci

Spolu s návrhem rámcové smlouvy mezi FAČR a LFA dostali šéfové ligy i návrh související úpravy stanov fotbalové asociace.

Podle stávajících pořádků zasedá ve výkonném výboru FAČR, tedy v jakési fotbalové vládě, celkem 13 osob. Liga má ze stanov garantovaného jednoho ze tří místopředsedů plus tři další členy výkonného výboru.

V novém uspořádání by se podle Berbrova návrhu redukoval VV na 11 členů, vypadla by úplně pozice místopředsedy za ligu a profesionální kluby by v něm zastupovali už jen dva lidé. Nyní má tedy liga ve VV celkem čtyři lidi, nově by tam měla pouze dva.

Pokud by se profesionální fotbal rozhodl vyvolat mimořádnou valnou hromadu FAČR, stačila by mu k tomu nyní vůle nadpolovičního počtu klubů I. a II. ligy. V Berbrově vizi navrhované budoucnosti už by jich musely být tři čtvrtiny.

3) Rozdělení soutěží a komisí

Návrh rámcové smlouvy počítá s tím, že by Ligová fotbalová asociace řídila I. a II. ligu, Juniorskou ligu a celostátní dorosteneckou ligu. Bavíme se přitom výhradně o soutěžích mužů, nikoli žen.

Pohár FAČR a Supercup, ve kterém by se utkávali mistři české a slovenské ligy, by organizovala fotbalová asociace.

LFA by garantovala, že její soutěže by zůstaly otevřené, to znamená, že by LFA neměla možnost zamezit možnosti klasického postupu týmů z nižších soutěží.

Disciplinární komisi by na své náklady a pro potřeby svých soutěží zřídila Ligová fotbalová asociace. Proti jejím rozhodnutím by však bylo možné odvolat se výhradně k Odvolací komisi Fotbalové asociace ČR.

Komise rozhodčích by působila pod hlavičkou FAČR, přičemž jednoho jejího člena by směla nominovat LFA.

Smlouva, kterou nevypovíš

Berbrův návrh obsahuje i tato ustanovení: "Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. června 2036. V zájmu odstranění jakýchkoli případných nedorozumění smluvní strany výslovně sjednávají, že tuto smlouvu není možné vypovědět."

Jak už jsme zmínili, protistrana, konkrétně její lídr Dušan Svoboda, nemíní v danou chvíli návrhy předložené Fotbalovou asociací ČR, jež inspirovaly vize Romana Berbra, nijak komentovat.

Pokusme se tedy sami odhadnout, v čem by mohl nastat nesoulad. Podle informací, které pronikly ze setkání majitelů prvoligových klubů, jež proběhla letos v lednu, se na této schůzce hovořilo hlasitě o snaze ligy dosáhnout i na podíl z dotací ministerstva školství, určených rozvoji mládežnického sportu, případně na tzv. peníze z loterií.

Loterijní firmy a sázkové kanceláře mají totiž možnost část své daňové zátěže neposlat státu, ale na konto olympijského výboru, odkud jsou pak tyto peníze přerozdělovány sportovním svazům, a to taktéž právě na rozvoj mládeže.

Od státu získala FAČR letos celkem 291 milionů neinvestičních dotací, z loterií loni zinkasovala 93 milionů. O tom, že by nějaký podíl na těchto zdrojích měla mít i Ligová fotbalová asociace, není však v Berbrově návrhu ani slovo.

Berbr si naopak od ligy nárokuje zmíněný solidární příspěvek 11,4 milionu, zatímco Svoboda v nedávné minulosti naznačil, že v prvních letech by naopak přivítal, kdyby FAČR dotovala ligu. S tím, že by to bylo jen na rozjezd a časem by se role otočily.

Ligu určitě nepotěšila zmínka o tom, že každý prodej svých televizních práv by liga musela konzultovat s FAČR a vyžádat si k němu její souhlas.

Úprava stanov ligu zaskočila

Navíc by LFA měla fotbalové asociaci platit tříprocentní podíl z každého takového obchodu, zatímco její pětiprocentní podíl na příjmech z činnosti reprezentace by se vypočítával z čistého zisku, tedy po odečtení nákladů.

"Upřímně, dost mě překvapilo, že součástí (fotbalovou asociací předloženého) protinávrhu je i revize stanov," zmínil se Dušan Svoboda nedávno v deníku Sport. Z toho vyplývá, že ani z Berbrova plánu, spočívajícího v okleštění počtu ligových zástupců ve výkonném výboru FAČR, nejspíš nebude úplně "happy".

Jednání probíhají, pokud dojde k dohodě, lze očekávat, že se protne v řešení, které najde schůdný kompromis mezi tvrdými požadavky z dílny Romana Berbra a představami klubů. Zatím jsou ale stanoviska obou táborů podle všech známek v mnoha bodech výrazně odlišná.

Ať už tak či tak, jedno je jisté: Dokud zůstane Roman Berbr ve funkci, obejít ho nelze. Minulá valná hromada FAČR totiž sice vložila rozhodnutí o smlouvě s LFA do rukou výkonného výboru. Ovšem s podmínkou, že případná smlouva bude platná pouze tehdy, když s ní budou souhlasit jak předseda, tedy Miroslav Pelta, tak i český a moravský místopředseda asociace, tedy Roman Berbr a Zdeněk Zlámal.

Proces, který probíhá, připravuje patrně nejzásadnější přerozdělení fotbalové moci v zemi od rozpadu Československa.

Facebooková stránka autora: Luděk Mádl - Aktuálně.cz

reklama